Info

Op 20 december 2014 is De Baank feestelijk geopend. Vanaf dat moment is De Baank de kern van Leunen geworden. De Baank biedt onderdak aan verschillende verenigingen uit Leunen. Naast dat er regelmatig openbare activiteiten georganiseerd worden in De Baank is er ook ruimte voor het organiseren van recepties, feesten en partijen, cursussen of vergaderingen, een koffietafel of een uitvaart, een bruiloft en concerten en evenementen.

De Baank beschikt over verschillende ruimtes. Deze ruimtes kunnen naar uw wensen worden ingericht en aangekleed. Naast de aankleding kan de Baank u ook voorzien van een hapje en drankje tijdens uw activiteit. Om uw wensen te vervullen werkt de Baank veel samen met gemotiveerde medewerkers, cateraars en een beheerster.

Hieronder is te lezen hoe de Baank is ontstaan en hoe De Baank samen met De Brink en De Schakel het Multifunctioneel Centrum van Leunen vormt. Voor meer informatie over het MFC Leunen neem contact met ons op.

Historie

Vele jaren heeft het gemeenschapshuis De Brink in Leunen een thuis geboden voor veel verenigingen, stichtingen en particulieren. Na het verstrijken van de jaren was het pand van De Brink, dat uit 1965 dateert, verouderd. Zo was de akoestiek niet goed genoeg meer voor het organiseren van twee activiteiten op hetzelfde tijdstip en is er in Leunen een tekort ontstaan aan vergader- en feestzalen. De Brink kon daardoor niet meer in die behoefte voorzien.

Ook waren er veel externe ontwikkelingen waar rekening mee gehouden moest worden zoals vergrijzing en leegloop van voorzieningen in Leunen. Kortom, het gemeenschapshuis moest worden aangepast aan de eisen van deze tijd, maar het opknappen van De Brink zou grote kosten met zich mee gaan brengen.

Nabij het voormalige pand van De Brink is nog een verenigingsgebouw gelegen, De Schakel. Dit gebouw is in 1960 gebouwd als kleuterschool. De Schakel is regelmatig aangepast en voldoet nog wel aan de eisen van de tijd en kon daardoor blijven bestaan naast een nieuw gemeenschapshuis voor De Brink.

Om in de vraag naar ruimte te voorzien en om de leefbaarheid van Leunen op peil te houden, is er in 2012 een initiatief gestart om het leegstaande Rabobankgebouw dat naast De Brink lag, om te bouwen naar een locatie waarin alle activiteiten en behoeften kunnen worden ondergebracht. Dit gebouw is op 20 december 2014 geopend en heeft de naam De Baank gekregen en dient met De Schakel als een Multifunctioneel Centrum waarin de diverse activiteiten georganiseerd kunnen worden.

De Schakel en De Baank zijn onder één Stichtingsbestuur ondergebracht zodat er voor alle leeftijden voor de lange termijn ruimte is in Leunen en om aan alle verenigingen een ontmoetingsruimte te bieden.

Logo Bestuur  schakel